Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Tùng
– Địa chỉ : Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế nội thất căn hộ Chung cư City Gate
– Quy mô: Căn hộ Chung cư City Gate
– Tổng diện tích : 70 m2
– Năm : 2019