Thông tin: 
– Chủ đầu tư: Anh Hoàng
– Địa chỉ : Tỉnh Tiền Giang
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Quy mô: Trệt + Mái
– Tổng diện tích : 111 m2
– Năm : 2019