Thông tin: 
– Chủ đầu tư: Anh Phú
– Địa chỉ :  Tỉnh Tiền Giang
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Quy mô: Trệt + Lầu 1 + Lầu 2 + Mái
– Tổng diện tích : 378 m2
– Năm : 2022