Dịch vụ hậu mãi

XDLN Hợp dồng bảo hành công trình scaled

Một trong những tiêu chí của Xây Dựng Lê Nguyễn về kết cấu xây dựng phải bền vững lâu dài dựa trên tối ưu công năng và thẩm mỹ cao. Đó cũng là trách nhiệm xây dựng ngôi nhà mà chúng tôi luôn gìn giữ. Không chỉ là sự thoải mái của cuộc sống hiện tại, mà còn là sự thoải mái trong tương lai. Không chỉ an lành bên trong ngôi nhà, mà tất cả sự an lành được thể hiện bên ngoài.

Để đảm bảo cho điều đó, Chúng tôi có hệ thống bảo hành 10 năm dài hạn đáng tin cậy.

Xây Dựng Lê Nguyễn bảo hành dài hạn 10 năm kể từ khi bàn giao hoàn thiện để bạn có thể sống thoải mái và yên tâm lâu dài. Ngoài ra, việc kiểm tra thường xuyên của dịch vụ hậu mãi được tiến hành một cách chi tiết.

Vì Chúng tôi muốn gắn bó với khách hàng dài lâu nên trường hợp thế hệ sau cũng sẽ yên tâm được sử dụng lại.